تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

بیتکوین / Bitcoin

خرید: 770,790,853.28 فروش: 787,052,263.69 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

اتریوم / Ethereum

خرید: 31,462,847.75 فروش: 32,126,620.91 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ای او اس/ EOS

خرید: 63,029.79 فروش: 64,359.53 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

مونرو / Monero

خرید: 3,259,964.68 فروش: 3,328,740.31 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ترون / TRON

خرید: 706.67 فروش: 721.58 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

نئو / NEO

خرید: 553,740.91 فروش: 565,423.21 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

آیوتا / IOTA

خرید: 10,340.21 فروش: 10,558.36 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

زی‌کش / ZCash

خرید: 2,121,453.11 فروش: 2,166,209.50 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دش / Dash

خرید: 2,504,304.15 فروش: 2,557,137.57 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دای / Dai

خرید: 23,700 فروش: 24,200 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود