تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

بیتکوین / Bitcoin

خرید: 315,542,029.63 فروش: 320,371,754.57 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

اتریوم / Ethereum

خرید: 10,440,275.66 فروش: 10,600,075.80 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ای او اس/ EOS

خرید: 76,025.89 فروش: 77,189.55 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ترون / TRON

خرید: 763.98 فروش: 775.67 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

مونرو / Monero

خرید: 2,919,548.10 فروش: 2,964,235.06 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

نئو / NEO

خرید: 566,808.71 فروش: 575,484.35 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

آیوتا / IOTA

خرید: 7,875.32 فروش: 7,995.87 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

زی‌کش / ZCash

خرید: 1,766,647.14 فروش: 1,793,687.65 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دش / Dash

خرید: 1,984,277.16 فروش: 2,014,648.75 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود