تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...

بیتکوین / Bitcoin

خرید: 94,692,218.93 فروش: 100,736,403.11 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

اتریوم / Ethereum

خرید: 2,080,193.00 فروش: 2,212,971.28 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ای او اس/ EOS

خرید: 36,642.92 فروش: 38,981.83 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دش / Dash

خرید: 761,670.02 فروش: 810,287.26 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

مونرو / Monero

خرید: 686,868.24 فروش: 730,710.90 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ترون / TRON

خرید: 197.90 فروش: 210.54 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

زی‌کش / ZCash

خرید: 403,775.07 فروش: 429,547.95 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

استیم / Steem

خرید: 1,590.63 فروش: 1,692.16 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود