تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دای / Dai

خرید: 24,050 فروش: 24,780 تومان موجودی: 20177.56

وی چین / VeChain

خرید: 1,464.61 فروش: 1,509.06 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

نئو / NEO

خرید: 638,500.72 فروش: 657,881.41 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ای او اس/ EOS

خرید: 74,833.95 فروش: 77,105.42 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

آیوتا / IOTA

خرید: 15,342.19 فروش: 15,807.87 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

مونرو / Monero

خرید: 4,460,398.02 فروش: 4,595,786.40 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

زی‌کش / ZCash

خرید: 2,142,682.15 فروش: 2,207,719.91 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دش / Dash

خرید: 2,507,210.84 فروش: 2,583,313.29 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود