تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

وی چین / VeChain

خرید: 3,717.63 فروش: 3,812.76 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ای او اس/ EOS

خرید: 163,116.19 فروش: 167,290.42 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

آیوتا / IOTA

خرید: 48,937.60 فروش: 50,189.94 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

مونرو / Monero

خرید: 7,475,225.84 فروش: 7,666,520.99 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

نئو / NEO

خرید: 1,566,601.21 فروش: 1,606,691.40 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دش / Dash

خرید: 6,834,128.85 فروش: 7,009,017.97 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

زی‌کش / ZCash

خرید: 5,069,523.55 فروش: 5,199,255.46 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دای / Dai

خرید: 25,450.80 فروش: 26,102.10 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود