021-28423345
کارشناس تلگرام:parsbit_sales

تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دش / Dash

خرید: 1,470,089.32 فروش: 1,525,148.85 تومان موجودی: 10

نئو / NEO

خرید: 140,844.90 فروش: 146,119.99 تومان موجودی: 38.7

مونرو / Monero

خرید: 846,780.39 فروش: 878,495.01 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

استیم / Steem

خرید: 2,125.59 فروش: 2,205.20 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

آیوتا / IOTA

خرید: 3,186.99 فروش: 3,306.36 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود