021-28423345
پشتیبانی تلگرام : parsbit_sales

آدرس باموجودی چند بیتکوین

تعداد آدرس‌هایی که بیش از یک بیت کوین دارند به شدت افزایش یافته است

/77k-surge-in-rich-btc-addresses

یکی از شاخص‌های مهمِ درون زنجیره‌ای (آن چین) در شبکه بیت کوین طی دوازده ماه گذشته با افزایش رو به رو بوده است. به گفته کارشناسان افزایش این شاخص نشان از انباشت سرمایه‌هایِ معامله‌گران خرد دارد.