الگوریتم اجماع

الگوریتم اجماع در بلاکچین به چه معناست ؟

/blockchain-consensus

الگوریتم اجماع به زبان ساده یعنی روشهایی برای به توافق رسیدن اعضای یک شبکه.