بانک های ارز دیجیتال

تا ۳ سال آینده بانک‌های ارز دیجیتال جایگزین بانک‌های سنتی می شوند

/crypto-banks-are-going-to-swallow-fiat-banks

طی سه سال آینده، نسل جوان مشتریان بانکی ارزهای فیات، تنها با بانک هایی تعاملات بانکی خود را انجام می‌دهند که از ارزهای دیجیتال پشتیبانی کنند.