تراکنش بیت کوین

تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین به بیش از ۵۰۰ میلیون رسید

/btc-confirmed-transactions-reached-500m

تعداد تراکنش‌های تاییدشده بیت کوین در عمر ۱۱ ساله‌اش از ۵۰۰ میلیون عدد عبور کرد. به گفته کارشناسان، این اتفاق یکی از بزرگترین دستاورهایی است که پادشاه ارزهای دیجیتال تا به اینجا موفق به کسب آن شده است.