فول نود

نزول فول نودهای بیت کوین در چین و رهبری آلمان در اروپا

/post-175

در روند جالب و نوظهور شبکه بیت کوین، کشور آلمان به مرکز رشد سریع نودها تبدیل شده است به طوری که اکنون ۲۰ درصد کل نودهای عمومی را در اختیار دارد.