قیمت تتر

ارزش بازار تتر دوباره در حال رکوردشکنی است

/tether-s-market-cap-is-growing-at-a-near-record-pace

ارزش بازار تتر، طی ۹ روز اخیر یک میلیارد دلار افزایش یافته است. گفته می‌شود که نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در روزهای گذشته، عامل اصلی این افزایش بوده است.