مالکیت

کرگ رایت حالا معتقد است مالکیت معنوی بیت‌کوین از آن اوست

/craig-wright-now-claims-bitcoin-is-his-intellectual-property

کرگ رایت معتقد است بیت‌کوین نیز همانند سایر ابداعات بشری، مالکیت معنوی دارد و وی تمام کسانی که این حق وی را نقض کرده‌اند را مانند توسعه‌دهندههای هسته BTC، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.