هاوینگ بیتکوین

آخرین بلاک هاوینگ بیت کوین پیامی سری داشت

/the-final-bitcoin-halving-block-had-secret-message

هاوینگ بیت کوین به تازگی اتفاق افتاده است. اما در بلاک ماقبل آخر، ادای احترامی به ایده خلق بیت کوین نهفته بود.


حجم معاملات ارزهای دیجیتال قبل از هاوینگ رکورد زد

/second-strongest-spot-volume-on-record-received

هاوینگ بیت کوین و بحث‌های پیرامون آن سبب شد تا حجم معاملات ارزهای دیجیتال تا یک قدمی شکستن رکورد خود پیش برود.