وزارت خزانه داری آمریکا

آمریکا: برای برداشت ارزهای دیجیتال به کیف پول‌های شخصی احراز هویت اجباری است!

/it-s-here-treasury-announces-whitelist-rules

وزارت خزانه‌داری آمریکا قانونی را پیشنهاد کرده است که طبق آن ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال از جمله صرافی‌ها، تنها در صورتی می‌توانند به افراد اجازه برداشت به کیف پول‌های شخصی خود را بدهند که هویت وی احراز شده باشد.


مجوز ارائه‌ی خدمات نگه‌داری از رمزارزها در بانک‌های آمریکایی صادر شد

/us-banking-regulator-green-lights-crypto-custody-at-federally-chartered-banks

دفتر کنترل ارز وزارت خزانه‌داری آمریکا در نهایت مجوز ارائه‌ی خدمات نگه‌داری از رمزارزها را برای بانک‌های آمریکایی صادر کرده است