پولکادات

یکی از شرکت‌های بزرگ رمزارزی: توکن دات به جمع سه رمزارز برتر بازار راه پیدا خواهد کرد

/major-crypto-firm-expects-polkadot-dot-to-become-a-top-3-blockchain

گردانندگان اسپارتام بلک، یکی از صندوق‌های رمزارزی بزرگ آفریقا می‌گویند که پولکادات از این پتانسیل برخوردار است که از نظر ارزش بازار به فهرست سه رمزارز برتر راه پیدا کند.