چین لینک

صرافی آتی رمزارز BitMEX قرارداد‌های آتی برای توکن‌های Chainlink و Tezos اضافه می‌کند

/crypto-futures-exchange-bitmex-adds-chainlink-tezos

صرافی آتی رمزارز،‌ BitMEX،‌ در هفته‌های آتی دو آلت‌کوین جدید را به صرافی خود می‌افزاید. این دو توکن‌های تأمین‌کننده اوراکل، Chainlink و پروتوکل حکم‌رانی، Tezos  هستند.


چین لینک بر سکوی پنجمین رمز ارز برتر؛ علت افزایش قیمت چشمگیر این ارز چیست؟

/whats-behind-the-meteoric-rise-of-chainlink

چین لینک در سال جاری شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده و به یکی از ۵ رمز ارز برتر از لحاظ ارزش بازار تبدیل شده است. اطلاعات عرصه دیفای و هم‌چنین گوگل می‌تواند این موضوع را تا حد توضیح دهد.