یونی سواپ

یونی سواپ (Uniswap) چیست؟

/uniswap-explanation

صرافی یونی سواپ یکی از پلتفرم‌های سیستم مالی غیر متمرکز یا همان دیفای است.


توکن صرافی غیرمتمرکز Uniswap عرضه شد

/uniswap-goes-live-token-uni

صرافی یونی‌سواپ (Uniswap) به‌طور رسمی با معرفی توکن نظارتی خود موسوم به یونی (UNI) آغاز به کار کرد.